Înscrierile  la învățământul liceal, pentru anul școlar 2023-2024, se fac la adresa:

B-dul 1848, nr.55,   cartier Dîmbu Pietros Liceul Tehnologc „Gheorghe Șincai” din Tg Mures

PROGRAM ÎNSCRIERE

LICEU clasa a IX-a pentru anul şcolar 2023-2024

20 - 24. IULIE 2023

9:00 -13:00

25 IULIE 2023

9:00 - 12:00

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

Dosar plic,

Foaia matricolă,

Copie CI - elev,

Copie Certificat de naştere - elev,

Fişa medicală - cu vaccinuri - elev,

Copie CI - părinţi

  

                                                                     

REZULTATELE

la proba suplimentară de admitere la Şcoala profesională anul şcolar 2023 - 2024 calificarea MECANIC AUTO

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la învățământul profesional (școala profesională), în anul școlar 2023-2024 se face la Liceul Tehnologic „Gheprghe Șincai” la urmatoarea adresa : B-dul 1848, nr.55 


La finalul ciclului de invatamant, dupa sustinerea examenului pentru certificarea competentelor profesionale, fiecare elev primeste un cerfificat care dovedeste calificarea in profilul urmat.